ww_vizualais-2022-bez-datuma.jpg

2022.gada 28.aprīlī

Plkst. 10.00 – 16.00

HIBRĪDKONFERENCE

 

PAR KONFERENCI

Vēja enerģijai ir būtiska loma Eiropas klimatneitralitātes sasniegšanā. Atkrastes vēja enerģijas potenciāls Latvijā ir otrs lielākais visā Baltijas jūras reģionā. Tomēr, neskatoties uz nozares radītajām iespējām, līdz šim tās vēl nav izmantotas – veidojot jaunas darba vietas un nodrošinot uzņēmējdarbības iespējas ar vēja enerģiju saistītās nozarēs.   Latvija ir apņēmusies spert soli uz priekšu jūras vēja parku apgūšanā, tādēļ konferencē meklēsim atbildes uz jautājumiem  par  spēkā esošiem politiskiem un regulatīviem izaicinājumiem un kā tos pārvarēt.

 

Meklēsim atbildes un kopīgus risinājumus, tādēļ aicinām piedalīties vēja enerģijas konferencē

"WindWorks. Rethinking Energy" 28. aprīlī.

 
 

KONFERENCES PAMATMĒRĶIS

 “WindWorks. Rethinking Energy” ir lielākā Latvijas vēja enerģijas nozares rīkotā konference,

kas pulcēs pieredzējušus, starptautiskus enerģētikas ekspertus, ieinteresētās puses un politikas veidotājus, lai apspriestu vēja enerģijas nākotni Latvijā.

Šogad konferences galvenais akcents tiks likts uz atkrastes vēja enerģijas attīstību. Šis ir strauji augošs sektors, kam tiek pievērsta pastiprināta starptautisku investoru interese un kurā būtiska loma būs Latvijas – Igaunijas pārrobežu jūras vēja enerģijas projektam ELWIND. Tomēr enerģētikas sistēmas transformācija, veicinot Latvijas klimata mērķu sasniegšanu, vienlaicīgi aizsargājot Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību, ir izaicinājums, kā  pārvarēšanai ir nepieciešama labvēlīga vide investīciju piesaistei, likumdošanas un politiskais atbalsts. Klimatneitrālas tehnoloģijas ir ilgtspējīgas ekonomikas neatņemama sastāvdaļa. Valstis kā Dānija ir piemērs, kas iedvesmo izmantot vēja enerģiju kā konkurētspējīgu, vietēju un patiesi atjaunojamu enerģijas avotu.

Konferenci organizē Vēja enerģijas asociācija, Dānijas vēstniecība Latvijā, biznesa tehnoloģiju platforma BiSMART, sadarbībā ar AS "Latvenergo".

PROGRAMMA

Pievienojies mums

10.00

JURIS KABAKOVS

BiSMART vadītājs. Runātāju pieteikšana.

 

10.05

EGILS LEVITS

Latvijas Valsts prezidents

10.10

KADRI SIMSON

Eiropas Komisijas Enerģētikas komisāre

10:15

DAN JØRGENSEN

Dānijas Klimata, enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu ministrs 

10:20

TOMS NĀBURGS

Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

10.05

EGILS LEVITS

Latvijas Valsts prezidents

10:25

PĀRROBEŽU SADARBĪBA KLIMATA NEITRALITĀTES SASNIEGŠANAI

Eiropas Savienības ieguldījums klimata pārmaiņu aktualizēšanā pēdējā piecgadē ir bijis būtisks, izstrādājot dažādas stratēģijas, plānus un ieviešot konkrētas politikas CO2 emisiju mazināšanai. Starp aktuālākajiem politikas dokumentiem ir plaši apspriestais EU Fit for 55 plāns, kas paredz arvien aktīvāku ES dalībvalstu rīcību oglekļa emisiju samazināšanai, bet arī savstarpēju sadarbību un koordināciju. Tā arī Latvija un Igaunija ir apvienojušas spēkus atkrastes vēja enerģijas jomā, lai kopīgi izveidotu jūras vēja parku Elwind, kas būs rīks atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanai abās valstīs. Konferences WindWorks: Rethinking Energy pirmā paneļdiskusija koncentrēsies uz tādiem vēja enerģijas aspektiem kā projektu gaita, iespējamie šķēršļi, Elwind kā pārrobežu sadarbības pionieris un iedvesma visam Baltijas jūras reģionam un citām ES dalībvalstīm. 

- Edijs Šaicāns, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos

Mette Cramer Buch, Dānijas Enerģētikas aģentūras vadošā padomniece, Globālās sadarbības centrs

Timo Tatar, Igaunijas Ekonomikas lietu un sakaru ministrija, Ģenerālsekretāra vietnieks enerģētikas un derīgo izrakteņu jautājumos

-Andris Ķēniņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos

- Hannah Mary Goodlad, Equinor, Baltijas jūras reģiona attīstības vadītāja 

Moderators: Reinis Āboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

11:25

VAI ATKRASTES VĒJŠ GARANTĒ ZEMAS ELEKTROENERĢIJAS CENAS?

2021. gadā Eiropa piedzīvoja nepieredzētu enerģētikas krīzi ģeopolitisku un vides apsvērumu dēļ, kas noveda pie rekordaugstām elektroenerģijas cenām visā pasaulē, ko nereti pamato ar zemo vēja enerģijas izstrādi un resursa neprognozējamību. Tomēr ir skaidri redzams, ka valstis ar lielāku uzstādīto vēja enerģijas jaudu, ir mazāk pakļautas augstām enerģijas cenām un politisku lēmumu ietekmei. Tātad, kādas likumsakarības pastāv starp vēja enerģiju un elektroenerģijas cenu? Vai kāpinot vēja enerģijas īpatsvaru sauszemē un jūrā, mazināsies valsts atkarība no gāzes un vienlaicīgi pazemināsies elektroenerģijas cena? Meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem konferences otrajā paneļdiskusijā. 

- Kaspars Cikmačs, Latvenergo, valdes loceklis un attīstības direktors

- Giles Dickson, WindEurope, Eiropas vēja enerģijas asociācijas vadītājs

- Ivars Zariņš, bijušais Regulatora padomes loceklis un Saeimas deputāts

- Hannah Mary Goodlad, Equinor, Baltijas jūras reģiona attīstības vadītāja

- Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Orlen, Atkrastes vēja parku biroja direktore

Moderators: Reinis Āboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

12:45

ATKRASTES VĒJA ENERĢIJA LATVIJĀ – RĪTDIENAS RISINĀJUMS?

Neskatoties uz to, ka atkrastes vēja enerģijai ir relatīvi sena vēsture dažā Eiropas valstīs, Baltijā tā aizvien ir inovācija — vēl neapgūts resurss, kam ir milzīgs potenciāls — īpaši Latvijas piekrastē, kur iespējams uzstādīt 14-15 GW vēja enerģijas jaudas. Tas ir otrs lielākais vēja enerģijas potenciāls reģionā. Tomēr, lai to veiksmīgi apgūtu, ir jāizstrādā valsts mēroga atbilstošs regulējums un jāizveido nepieciešamā infrastruktūra, procesā iesaistot attiecīgās ieinteresētās puses. Pievienojies diskusijai, lai uzzinātu, cik tālu Latvija ir pavirzījusies atkrastes vēja enerģijas apgūšanā un kā tā var pārņemt citu valstu veiksmīgākās pieredzes.

- Edijs Šaicāns, Ekonomikas ministrija, Valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos 

- Pål Coldevin, RWE Renewables, Ziemeļvalstu, Polijas un Baltijas atkrastes vēja enerģijas attīstības viceprezidents

- Aavo Kärmas, Enefit Green, Izpilddirektors

- Priit Lepasepp, Sunly, izpilddirektors un līdzdibinātājs

- Marianne Beck Hassl, Ørsted, Vadošā tirgus attīstītāja

Moderators: Reinis Āboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

13:45

PĀRVADES TĪKLS – ATKRASTES VĒJA ENERĢIJAS MUGURKAULS 

Bez piemērota un spēcīga pārvades tīkla nav atkrastes vēja enerģijas attīstība. Gatavojoties savu pirmo jūras vēja parku uzstādīšanai, ir jādomā arī par pārvades tīkla infrastruktūras attīstīšanu divu iemeslu dēļ. Pirmais, protams, ir veicināt lieljaudas atkrastes vēja parku integrāciju tīklā; otrs – iespējami ātrāk panākt, ka Latvija no enerģiju importējošas valsts kļūst par enerģijas eksporta valsti. Šajā paneļdiskusijai uzzini, kādi ir Latvijas pārvades tīkla attīstības un modernizācijas plāni, kādi ir sagaidāmie izaicinājumi, un kuras ir tās valstis, ar kurām plānota nacionāla līmeņa enerģētiskā sadarbība.

- Arnis Daugulis, AS "Augstsprieguma tīkls", Valdes loceklis

- Klaus Thostrup, Energinet, Eiropas lietu vadītājs

- Getlyn Allikivi, Elering, Atkrastes elektroenerģijas tīkla nodaļas vadītāja

- Alnis Bāliņš, European Energy, Rīgas biroja vadītājs

- Mariusz Wójcik, Ramboll, Projektu attīstības un konsultāciju direktors atkrastes vēja enerģijas jomā, Polija un Baltija 

Moderators: Reinis Āboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

14:55

LATVIJAS ELEKTRIFIKĀCIJA – SAPNIS VAI REALITĀTE?

Lai gan vējš jūrā ir pastāvīgāks nekā uz sauszemes, tas joprojām nenodrošina saražotās enerģijas vienmērīgumu, ko mēs varam iegūt pēc pieprasījuma. Sezonalitāte un diennakts izmaiņas ģenerācijā raksturo enerģiju, kas saražota no atjaunojamajiem resursiem, tomēr vai tādēļ no tiem ir jāatsakās? Pieaugošais sabiedrības pieprasījums pēc atjaunojamās enerģijas, ko stimulējis ES uzstādījums par klimata mērķu sasniegšanu caur sektoru elektrifikāciju, liek transformēt elektroenerģijas sistēmu – to, kā par to domājam šodien un kā veidojam rezerves rītdienai. Acīmredzamo sinerģiju, ko šeit jāpiemin, veido atkrastes vēja enerģija un ūdeņraža uzglabāšanas iekārtas. Tomēr “zaļā ūdeņraža” ražošanai nepieciešams liels apjoms lētas atjaunojamās elektroenerģijas. Ūdeņraža izmantošanai ir liels potenciāls, sākot no vēja enerģijas uzkrāšanas elektroenerģijas rezervju veidošanai līdz pat dabasgāzes aizstāšanai telpu apsildei un izmantošanai transportā. Dānija, Nīderlande un Norvēģija ir pionieres ūdeņraža iegūšanā no atkrastes vēja enerģijas, no kuru pieredzes mācīties varētu arī Latvija. Pievienojies paneļdiskusijai, lai izzinātu zaļā ūdeņraža tehnoloģiju darbības principus, ieguvumus un tā perspektīvu Latvijā.

- Māris Balodis, Latvenergo, izpētes un attīstības direktors

- Aivars Starikovs, Latvijas ūdeņraža asociācija, izpilddirektors, valdes loceklis

- Grzegorz Jóźwiak, Orlen, Alternatīvās degvielas nodaļas vadītājs

- Daniel Fraile, Hydrogen Europe, Politikas nodaļas vadītājs

Moderators: Reinis Āboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

15:55

NOSLĒGUMA PIEZĪMES

Flemming Stender, Dānijas vēstnieks Latvijā

Toms Nāburgs, Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

RUNĀTĀJI

Egils_Levits_President.jpg

EGILS LEVITS

Latvijas Valsts prezidents 

Kadri_Simson_EC.jpg

KADRI SIMSON

Dan_Jorgensen_DK_ministry_2.jpg

DAN JØRGENSEN

Dānijas Klimata, enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu ministrs 

Edijs_Saicans_EkMin.jfif

EDIJS ŠAICĀNS

Ekonomikas ministrija, Valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos

Toms Nāburgs.jpg

TOMS NĀBURGS

Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

Flemming_Stender_DK_Embassy.jpg

FLEMMING STENDER

Dānijas vēstnieks Latvijā

juris.jpg

JURIS KABAKOVS

BiSMART vadītājs

Timo Tatar.jpg

TIMO TATAR

Igaunijas Ekonomikas lietu un sakaru ministrija, Ģenerālsekretāra vietnieks enerģētikas un derīgo izrakteņu jautājumos

Priit Lepasepp_Sunly.jpg

PRIIT LEPASEPP

Sunly, Izpilddirektors un līdzdibinātājs

Giles_Dickson_WindEurope2.jpg

GILES DICKSON

Eiropas vēja enerģijas asociācijas “Wind Europe” vadītājs

Aboltins_2019_enefconf_01a.jpg

REINIS ĀBOLTIŅŠ

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vecākais tirgus uzraudzības eksperts

Getlyn Allikivi.jpg

GETLYN ALLIKIVI

Elering, Atkrastes elektroenerģijas tīkla nodaļas vadītāja

Arnis_Daugulis_photo-2.jpg

ARNIS DAUGULIS

AS "Augstsprieguma tīkls", Valdes loceklis

Mette Buch.jpg

METTE CRAMER BUCH

Dānijas Enerģētikas aģentūras vadošā padomniece, Globālās sadarbības centrs

Aavo Kärmas_enefitgreen.jpg

AAVO KÄRMAS

Enefit Green, izpilddirektors

Alnis Balins-photo.jpg

ALNIS BĀLIŅŠ

European Energy, Rīgas biroja vadītājs

Aivars_Starikovs_H2Assoc2.jpg

AIVARS STARIKOVS

Latvijas ūdeņraža asociācija, Izpilddirektors, valdes loceklis

Kaspars Cikmacs.jpg

KASPARS CIKMAČS

Latvenergo, valdes loceklis un attīstības direktors

Anna Łukaszewska.jpg

ANNA ŁUKASZEWSKA-TRZECIAKOWSKA

Orlen, Atkrastes vēja parku biroja direktore

Grzegorz Jozwiak.jpg

GRZEGORZ JÓŹWIAK

Orlen, Alternatīvās degvielas nodaļas vadītājs

Pal Coldevin2.jpg

PÅL COLDEVIN

RWE Renewables, 

Ziemeļvalstu, Polijas un Baltijas atkrastes vēja enerģijas attīstības viceprezidents

MariuszWójcik1.jpg

MARIUSZ WÓJCIK

Ramboll, Projektu attīstības un konsultāciju direktors atkrastes vēja enerģijas jomā, Polija un Baltija

Hannah Mary Goodlad.jpg

HANNAH MARY GOODLAD

Equinor, Baltijas jūras reģiona attīstības vadītāja

Marianne Hassl_Orsted.jpg

MARIANNE BECK HASSL

Ørsted, Vadošā tirgus attīstītāja

Ivars Zariņš.jpg

IVARS ZARIŅŠ

Saeima, bijušais Regulatora padomes loceklis un Saeimas deputāts

Screenshot 2022-04-27 at 10.43.37.png

DANIEL FRAILE

Hydrogen Europe, Politikas nodaļas vadītājs

Māris Balodis_Latvenergo-2.JPG

MĀRIS BALODIS

Latvenergo, Izpētes un attīstības direktors

 

Eiropas Komisijas

Enerģētikas komisāre

SADARBĪBĀ AR

 
BALTS_AS_Latvenergo_logo2.png

PARTNERS

enefit.png
eolus.png
RWE-logo.png
european-energy-logo.png
sunly-logo.png
ramboll-logo.png

ORGANIZATORI

Tiecamies uz izcilību

VEA.png
embassy-of-denmark.png
bismart.png

SAZINĀTIES AR MUMS

Kaļķu iela 7, Rīga

23300113

Paldies! Mēs ar Jums sazināsimies!