ww-majaslapai-1.jpg

2021.gada 29.aprīlī

Plkst. 10.00 – 15.00

HIBRĪDKONFERENCE

 

PAR KONFERENCI

“WindWorks. Powering Latvia’s energy future” ir lielākā vēja enerģijas nozares konference (hibrīdkonferences formātā). Tās galvenā tēma - Latvijas virzība uz ilgtspējību un ekonomisko izaugsmi, apgūstot klimatam draudzīgus elektroenerģijas ražošanas risinājumus. Mūsdienīgu vēja enerģijas tehnoloģiju ieviešana ne vien paātrinās Latvijas uzstādīto klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu, bet arī spēs nodrošināt viskonkurētspējīgāko elektroenerģijas cenu.

 

Konferencē vēja enerģijas eksperti no Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas dalīsies pieredzē par vēja enerģijas ieguvumiem un izaicinājumiem, attīstot lieljaudas vēja parkus, kā arī par labākajām praksēm sabiedrības iesaistei un nākotnes atkrastes vēja enerģijas uzglabāšanas iespējām. Vietējie eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par nozares attīstības šķēršļiem un to pārvarēšanu.

 

Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar Dānijas vēstniecību Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART, atzīmējot Dānijas un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadi. 

 
 

KONFERENCES PAMATMĒRĶIS

Pāreja uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem maina pasaules enerģijas tirgu. Vēja enerģija ir attīstījusies par komerciālu enerģijas resursu, kas ir konkurētspējīgāks salīdzinājumā ar tradicionālajiem enerģijas resursiem.

 

Latvija ir apņēmusies sasniegt vērienīgus enerģētikas un klimata neitralitātes mērķus līdz 2030. gadam, palielinot atjaunojamās enerģijas daļu līdz 50% un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas par 65% (salīdzinot ar 1991. gadu). Klimata tehnoloģijas un ilgtspējīgie risinājumi ir Eiropas un Latvijas ekonomikas atlabšanu veicinoši faktori. Latvijā ir ievērojams sauszemes un atkrastes vēja enerģijas potenciāls, kas paver plašas iespējas piesaistīt jaunas investīcijas, kā arī radīt videi draudzīgas un inovatīvas darba vietas. Vēja enerģija ir Latvijas iespēja stimulēt ekonomiku un veicināt zaļo pāreju.

 

Dānija ir starptautiska mēroga pionieris klimatam draudzīgo tehnoloģiju izmantošanā un ir pierādījusi, ka atjaunojamā enerģija ir nākotnes izaugsmes atslēga. Šodien gandrīz puse no saražotās elektroenerģijas Dānijā tiek iegūta no vēja. Pasaulē vadošā Dānijas vēja enerģijas nozare, kas attīstījusies vairāku gadu desmitu laikā, var kalpot par iedvesmas avotu arī Latvijas zaļajam kursam.

 

Šogad tiek atzīmēta Dānijas un Latvijas diplomātisko attiecību simtgade. Tādējādi Dānijas vēstniecība Latvijā, Latvijas Vēja enerģijas asociācija un BiSMART vēlas ar šo pasākumu atzīmēt veiksmīgo sadarbību, kopīgi gaidot zaļāku nākotni.

PROGRAMMA

Pievienojies mums

10.00

JURIS KABAKOVS

BiSMART vadītājs. Runātāju pieteikšana.

 

10:05

EGILS LEVITS

 Latvijas Valsts prezidents 

10:10

KADRI SIMSON

Eiropas Komisijas Enerģētikas komisāre

10:15

DAN JØRGENSEN

Dānijas Klimata, enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu ministrs 

10:20

JĀNIS VITENBERGS

Ekonomikas ministrs 

10:30

VĒJA ENERĢIJAS IEGUVUMI UN POTENCIĀLS LATVIJĀ

Latvijas enerģētikā lielā mērā dominē elektroenerģijas ieguve no koģenerācijas un hidroelektrostacijām, savukārt vēja enerģijas saražotais elektroenerģijas apjoms ir niecīgs. Līdz ar Kurzemes un Vidzemes energoinfrastruktūras modernizēšanu elektrotīkls spēj uzņemt daudz lielākus elektroenerģijas apjomus. Diemžēl pēdējo desmit gadu laikā vēja enerģijas nozare Latvijā nav attīstījusies.  Galvenokārt to ietekmējušas četras faktoru grupas (pieņemot, ka pieejami finanšu resursi): normatīvā vide, politiskā vide, sabiedriskā doma un fiziskās telpas pieejamība. Šīs paneļdiskusijas mērķis ir apspriest vēja enerģijas ieguvumus, tā attīstību kavējošos faktorus, kā arī noskaidrot vēja enerģijas potenciālu Latvijā. Pievienojieties paneļdiskusijai, lai uzzinātu valdības un uzņēmēju, vietējo un starptautisko ekspertu viedokļus.

Giles Dickson, Eiropas vēja enerģijas asociācijas “WindEurope” vadītājs 

Andris Vanags, Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

Marianne Beck Hassl, Ørsted vecākā padomniece regulatīvajos jautājumos

Edijs Šaicāns, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos

Gatis Junghāns, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis

Diskusijas vadītājs: Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks

11:30

VĒJA ENERĢIJA KĀ EKONOMIKAS VIRZĪTĀJSPĒKS; INVESTĪCIJAS PĒC-PANDĒMIJAS PERIODĀ

Eiropas valstis par prioritāti noteikušas aktivitātes, kas vērstas uz vispārēju atveseļošanos un pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam (ar starpposma mērķiem 2030. gadā). Tiks veikti ievērojami ieguldījumi atjaunojamajā enerģijā, radot ekonomikas izaugsmi un jaunas darbavietas. Vēja enerģija tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem enerģijas resursiem ražošanas jaudas palielināšanai. Pievienojieties diskusijai, lai uzzinātu vairāk par vēja enerģijas ekonomiskajiem aspektiem.

Juris Antužs, Enefit Green Latvijā vadītājs

Gatis Galviņš, Eolus Latvijā valdes loceklis

Reinis Āzis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora vietnieks investīciju jautājumos 

Marco Francini, EIB grupas Baltijas valstu biroja vadītājs, Eiropas Investīciju banka

Michal Laskowski, VESTAS Polijas, Baltijas un Balkānu valstu tirdzniecības direktors 

Diskusijas vadītājs: Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks

12:30

LET US DO #YIMBY,

NOT #NIMBY *

Sabiedrības atbalsta trūkums ir viens no galvenajiem izaicinājumiem vēja enerģijas apgūšanā. Pētījumi liecina, ka agrīna sabiedrības iesaiste un diskusijas par vietējo kopienu ieguvumiem  papildus informatīvām un izglītojošām aktivitātēm veicina sabiedrības atvērtību un vēja enerģijas resursa sociālo pieņemšanu. Vispārēja pozitīva attieksme pret tādiem jautājumiem kā dabas aizsardzība un atjaunojamā enerģija ne vienmēr izpaužas darbībā dažādu individuālu iekšējo un ārējo faktoru dēļ. Bieži vien pašvaldību iedzīvotāji nesaredz kopējos enerģētikas sistēmas un klimata ieguvumus, ko sniedz jaunā enerģijas ražošanas infrastruktūra. Pievienojieties šai paneļdiskusijai, lai diskutētu, kā mēs varam vairot sabiedrības atbalstu vēja enerģijas attīstībai Latvijā.

 

Andris Akermanis, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas jautājumos

Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis

Jan Serup Hylleberg, Dānijas vēja enerģijas asociācijas “Wind Denmark” vadītājs

Diskusijas vadītājs: Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks

 

*NIMBY – ne manā pagalmā 

13:30

JŪRA + VĒJŠ = ŪDEŅRADIS; VĒJA ENERĢIJAS TĀLĀKĀS PERSPEKTĪVAS BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ 

Konkurējot ar “zilo ūdeņradi”, “zaļā ūdeņraža” tehnoloģijas strauji attīstās un rada jaunas iespējas zaļās degvielas ražosanai un ekonomikas dekarbonizācijai. Ūdeņraža izmantošanai ir labs potenciāls, pildot gan vēja enerģijas uzkrāšanas funkciju, gan aizstājot fosilos resursus telpu apsildē un transporta jomā. Dānija, kur jau šobrīd pusi no valstī saražotās elektroenerģijas nodrošina vējš, sper nākamos soļus ceļā uz sinerģiju starp jūras vēja parkiem un zaļā ūdeņraža ražošanu. Pievienojieties šai diskusijai, lai uzzinātu vairāk par zaļā ūdeņraža tehnoloģijas ieguvumiem un tā perspektīvu Latvijā.

Aivars Starikovs, Latvijas Ūdeņraža asociācijas vadītājs, Eiropas ūdeņražas asociācijas “Hydrogen Europe” valdes loceklis

Oben Uluc, Ballard Eiropas,Tuvo Austrumu, Āfrikas un Indijas reģionu Tirdzniecības vadītājs 

Jon André Løkke, NEL Hydrogen vadītājs

Morten Brandtoft, Green Hydrogen Systems, Biznesa attīstības vadītājs

Diskusijas vadītājs: Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks

14:30

NOSLĒGUMA PIEZĪMES

Flemming Stender, Dānijas vēstnieks Latvijā

Andris Vanags, Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

RUNĀTĀJI

Egils_Levits_President.jpg

EGILS LEVITS

Latvijas Valsts prezidents 

Kadri_Simson_EC.jpg

KADRI SIMSON

Dan_Jorgensen_DK_ministry_2.jpg

DAN JØRGENSEN

Dānijas Klimata, enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu ministrs 

Janis_Vitenbergs_EkMin2.jpg

JĀNIS VITENBERGS

Ekonomikas ministrs 

Andris Vanags_VEA.jpeg

ANDRIS VANAGS

Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

Flemming_Stender_DK_Embassy.jpg

FLAMMING STENDER

Dānijas vēstnieks Latvijā

juris.jpg

JURIS KABAKOVS

BiSMART vadītājs

Giles_Dickson_WindEurope2.jpg

GILES DICKSON

Eiropas vēja enerģijas asociācijas “Wind Europe” vadītājs

Edijs_Saicans_EkMin.jfif

EDIJS ŠAICĀNS

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos

Marianne Hassl_Orsted.jpg

MARIANNE BECK HASSL

Ørsted vecākā padomniece regulatīvajos jautājumos

Aboltins_2019_enefconf_01a.jpg

REINIS ĀBOLTIŅŠ

Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks

Gatis_Junghans_AST2.jpg

GATIS JUNGHĀNS

AS “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis

Juris_Antuzs_EnefitGreen2.jpg

JURIS ANTUŽS

Enefit Green Latvijā vadītājs

Reinis_Azis_LIAA2.jpg

REINIS ĀZIS

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora vietnieks investīciju jautājumos 

Gatis Galviņš_Eolus.jpeg

GATIS GALVIŅŠ

Eolus Latvia valdes loceklis

Marco_Francini_EIB.jpg

MARCO FRANCINI

EIB grupas Baltijas valstu biroja vadītājs, Eiropas Investīciju banka

irs.php.jpeg

ANDRIS AKERMANIS

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas jautājumos

Alda Ozola_VARAM.jpg

ALDA OZOLA

Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

Janis_Lielpeteris_LTRK.jpg

JĀNIS

LIELPĒTERIS

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis

Jan_Hyllberg_WindDenmark_2 (1).jpg

JAN SERUP HYLLEBERG

Dānijas vēja enerģijas asociācijas “Wind Denmark” vadītājs

Oben 140x185.JPG

OBEN ULUC

Ballard Eiropas,Tuvo Austrumu, Āfrikas un Indijas reģionu Tirdzniecības vadītājs

Aivars_Starikovs_H2Assoc2.jpg

AIVARS STARIKOVS

Latvijas Ūdeņraža asociācijas vadītājs, Eiropas ūdeņražas asociācijas “Hydrogen Europe” valdes loceklis

Jon_Andre_Lokke_Nell_Hydrogen.jpg

JON ANDRÉ LØKKE

NEL Hydrogen vadītājs 

Morten_Brandtoft_Green_Hydrogen_Systems.

MORTEN BRANDTOFT

Green Hydrogen Systems, Biznesa attīstības vadītājs

SPONSORI

enefit.png
eolus.png
 
 
Michal_Laskowski_Vestas.jpg

MICHAL LASKOWSKI

VESTAS Polijas, Baltijas un Balkānu valstu tirdzniecības direktors 

peiko.png

PARTNERI

VARAM-eng.png
ministry-of-economics.png
ministry-of-climate.png

Eiropas Komisijas

Enerģētikas komisāre

EC.png
magnetics.png
h2lv.png
ast.png
ballard.png
european-investment-bank.png
GHS.png
latvijas-kamera.png
LPS.png
nel.png
qrsted.png
vestas.png
wind-denmark.png
wind-europe.png
TVNET logo_RGB_white-MAZS.png

ORGANIZATORI

Tiecamies uz izcilību

VEA.png
embassy-of-denmark.png
200-denmark-latvia.png
bismart.png

SAZINĀTIES AR MUMS

Kaļķu iela 7, Rīga

23300113

Paldies! Mēs ar Jums sazināsimies!